TÊN MIỀN: AUTOMATIC.VN
ĐIÊN THOẠI: 090 777 1938
GIÁ TÊN MIỀN: 20.000.000 VNĐ(CÓ THỂ THỎA THUÂN)